Our team

Anna Freitas

Anna Freitas

REALTOR
Jennifer McMahon

Jennifer McMahon

REALTOR
Kerry Devellis

Kerry Devellis

REALTOR
Bettina Dugan

Bettina Dugan

REALTOR
Laina Regan Kaplan

Laina Regan Kaplan

REALTOR
Janine Azzouz

Janine Azzouz

REALTOR
Ana Salmeron

Ana Salmeron

REALTOR
Jonathan Nichols

Jonathan Nichols

REALTOR
Paula Glazebrook

Paula Glazebrook

REALTOR
Christine Diasio

Christine Diasio